Nacházíte se na stránce:O knihovněInformační povinnost

Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Informační povinnost

Městská knihovna Žamberk zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon a dalších obecně závazných právních předpisů.  Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od Městské knihovny Žamberk přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů:

Městská knihovna Žamberk, IČ 72068256

 

Pověřenec pro osobní údaje:  

JUDr. Jana Hlavsová

CSS - specialista

E-mail: hlavsova@orlicko.cz

Tel.: 724 117 563