Nacházíte se na stránce:O knihovněProhlášení o přístupnosti

Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Prohlášení o přístupnosti

Městská knihovna Žamberk prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti a zpřístupnění své internetové stránky www.knihovnazamberk.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

 

Toto prohlášení se vztahuje na internetovou stránku https://www.knihovnazamberk.cz 

 

Stav souladu

  • K zobrazení informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5 a je dodržována syntaktická a sémantická správnost.
  • Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Edge, Firefox, Google Chrome)
  • Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je oddělen od informací.
  • Zobrazení stránek je navrženo tak, aby rozhraní webu bylo responzivní a přizpůsobovalo svoji velikost použitým displejům. Zobrazení stránek je také optimalizováno pro zvětšení obsahu webu pomocí nástroje lupa v prohlížeči.
  • K dispozici jsou volby zobrazení webu pro slabozraké či vypnutí grafiky za účelem zobrazení textové podoby webu a možnosti zvětšení písma.
  • Stránky jsou provozovány na zabezpečeném protokolu HTTPS.

 

Další formáty

Na internetových stránkách jsou také nabízeny informace v podobě dokumentů ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké. Proto pak doporučujeme jejich stažení. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk.

 

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer ze stránek společnosti Microsoft. K prohlížení PDF dokumentů je možné stáhnout Acrobat Reader ze stránek společnosti Adobe.

 

U každé přílohy je na webu uvedena ikona a přípona souboru sloužící k identifikaci o jaký typ souboru se jedná, dále je také uvedena jeho celková velikost.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracování dne 1.11.2023. Prohlášení bylo revidováno dne 30.11.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

 

Kontakt na správce obsahu

Městská knihovna Žamberk

Nádražní 743

564 01 Žamberk

+420 465 614 663

knihovnazbk@orlicko.cz 

 

Kontakt na technického provozovatele

Jan Dušek

Taušlova 130

561 51 Letohrad

+420 775 232 415

jouky@jouky.net

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

 

Ministestvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz