Nacházíte se na stránce:Pro školyPro základní školy

Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Nabídka bibliotematických programů

  • Děkujeme za váš zájem o bibliotematické programy naší knihovny.
  • Objednávat je můžete na tel. 465 614 663 a na e-mailu knihovna.zamberk@email.cz
  • Programy trvají jednu vyučovací hodinu.
  • Nabídka pro přípravku a 1.třídu nevyžaduje schopnost čtení.
  • Počet návštěv knihovny není omezen, lze si během školního roku vybrat více programů.

 

I. stupeň ZŠ

VÍTEJTE V KNIHOVNĚ - NOVINKA

Seznámení s knihovnou, knížky pro nečtenáře, hry s fantazií a na rozvoj slovní zásoby.

(přípravka)

 

LINKA A BOD - NOVINKA

Hrátky s čárami a tvary, kreslení, pohybové hry.

(přípravka)

 

KOLIK PATER MÁ STROM - NOVINKA

Metody kritického myšlení, hádanky a stromohrátky.

(přípravka)

 

NEJVĚTŠÍ POKLAD

Práce s příběhem, zapojení fantazie, rýmování, čarování.

(přípravka – 1. třída)

POPLETENÉ POHÁDKY
Hádanky, úkoly a hry, které prověří znalost klasických pohádek u dětí.

(1. třída)

 

ČTENÍ JE HRANÍ

knížky vhodné pro začínající čtenáře, hádanky a hrátky s pohádkou.

(1. třída)

 

HLOUPEŽNÍCI

Doplňování příběhu, zapojení fantazie, výtvarná část.

(1. třída)

 

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA

Jaká povolání známe z pohádek a jaká dnes, hádanky, karty a pracovní listy Kláry Smolíkové.

(1. – 2. třída)

 

ZE STARÉHO NOVÉ

Práce s příběhem, fantazií a kreativitou, metody kritického myšlení, ekologické poselství, hra.

(1. – 2. třída)

 

Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA - NOVINKA

Práce s příběhem, kočičí hádanky a pohybové hry.

(1. – 2. třída)

 

HRÁTKY S ABECEDOU

Hry s písmenky, básničky, hádanky.

(2. třída)

 

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Hravá hodina – jednotlivé příhody pejska a kočičky, ukázky, různorodé aktivity, hádanky.

(2. třída)

 

DUBÁNCI

Práce s příběhem, hádanky, používání fantazie, motor. dovedností podle knihy Dubánci.

(2. – 3. třída)

 

S ČÍM SE RÝMA RÝMUJE?

Seznámení s poezií, druhy básní, ukázky, hraní s rýmy, hádanky.

(2. – 3. třída)

 

DOBRODRUŽSTVÍ V KNIHOVNĚ

Zatoulané pohádkové postavičky, doplňování příběhu a hrátky s knížkami pro děti.

(2. – 3. třída)

 

KOMIKSOVÁ DÍLNA NA HRADĚ BRADĚ

Praktická dílna podle Kláry Smolíkové s knížkou Na hradě Bradě.

(2. – 3. třída)

 

JAK VZNIKÁ KNIHA

Cesta od nápadu k hotové knize, hry s knižní tématikou.

(3. – 4. třída)

 

TRNKOVA ZAHRADA

Pojďme se podívat do kouzelné Zahrady, cesta příběhem, hádanky, hry.

(3. – 4. třída)

 

BAJKY

Brainstorming, práce s textem, slovní zásoba, pantomima, tvorba bajky.

(3. – 4. třída)

 

MÉDIUM PAPÍR

Původu a výrobě papíru, druhy papíru, hádanky a hry.

(3. – 5. třída)

 

VÁNOČNÍ SKŘÍTEK A TI DRUZÍ

Jak se slaví Vánoce ve světě, vánoční hádanky a hry, vánoční pohádka.

(3. – 5. třída)

 

CO NEVÍM O PŘÍRODĚ

Práce s naučnou literaturou, orientace v textu, prezentace.

(3. – 5. třída)

 

VODA, VODĚNKA ANEB VODA NENÍ NUDA

Voda ze všech stran: mytologie, ekologie, lingvistika, knížky, zábavné úkoly, metody RWCT.

(3. – 5. třída)

 

ZÁKEŘNÉ KEŘE

Nesedíme u stolu – hodinka pro neposedy, interaktivní hodina, práce s příběhem inspirovaná knihou D. Krolupperové Zákeřné keře.

(3. – 5. třída)

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI (samostatná lekce)

Co je trénování paměti a proč je dobré, praktické vyzkoušení mnemotechnik.

(3. – 5. třída)

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – KONTINUÁLNÍ KURZ

Sada 6 na sebe navazujících lekcí, během kterých si děti osvojí základní mnemotechniky a naučí se je používat při učení ve škole rozvíjí kreativitu, sebedůvěru, radost z učení, zlepšuje studijní výsledky.

(3. –  5. třída)

 

DOPISY OD FELIXE
Nesedíme u stolu – hodinka pro neposedy, interaktivní hodina, povědomí o světě, vlastivěda, řešení úkolů, práce s mapou.

(5. třída)

 

KOMIKSOVÝ WORKSHOP

Staň se tvůrcem komiksu, výrazové prostředky komiksu, pracovní listy, staň se tvůrcem komiksu, výrazové prostředky komiksu, pracovní listy.

(4. – 5. třída)

 

ALENKA V KRAJI DIVŮ A ZA ZRCADLEM

Práce s příběhem, předvídání, postřehy, asociace, doplňovačky, kvízy.

(4. – 5. třída)

 

MYŠLENKOVÉ MAPY PRO DĚTI

Jak se naučit učit, aby nás to bavilo, tvorba jednoduché mapy.

(4. – 5. třída)

 

DETEKTIVEM S TAJNOU DVOJKOU A + B

Práce s textem, detektivní postupy, úkoly a dovednosti, volně podle knih K. Smolíkové.

(4. – 5. třída)

 

PUTOVÁNÍ DĚJINAMI S KOUZELNÝM ATLASEM

Život a doba Karla IV. slovem i obrazem, práce ve skupinkách, soutěž o královský poklad.

(5. třída)

 

JAZYKOVÉ KOTRMELCE PETRA NIKLA

Hrátky s jazykem, zvukomalbou, práce s textem, ukázky z knih Petra Nikla.

(4. – 5. třída)

 

DIVADLO

Práce s různými informačními prameny s použitím metod kritického myšlení.

(5. třída)

 

MALÝ PRINC

Práce s příběhem, porozumění, usuzování, personifikace vlastností, pantomima, hra.

(5. třída)

 

II. stupeň ZŠ

DETEKTIVEM V ČESKÉM JAZYCE

Porozumění textu, hry na rozvoj slovní zásoby, sestavení příběhu.

(6. třída)

 

HISTORIE PÍSMA, KNIHY A KNIHOVEN

Velmi stručně z historie, ukázky a luštění starých písem, kvíz.

(6.– 7.  třída)

 

KOMIKS JAKO SVÉBYTNÁ LITERÁRNÍ FORMA

Seznámení s komiksem, hádanky a hry.

(6.– 7.  třída)

 

II. SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE PRO DĚTI

Seznámení s prostředím, řešení situací v příběhu, příklady z tvorby Uliho Orleva.

(6.– 9.  třída)

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI (samostatná lekce)

Co je trénování paměti a proč je dobré, praktické vyzkoušení mnemotechnik.

(6. – 9. třída)

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – KONTINUÁLNÍ KURZ

Sada 6 na sebe navazujících lekcí, během kterých si děti osvojí základní mnemotechniky a naučí se je používat při výuce rozvíjí kreativitu, sebedůvěru, radost z učení, zlepšuje studijní výsledky.

(6. – 9. třída)

 

KDO MÁ SMYSL PRO NESMYSL

Nonsens v literatuře, E. Lear: Velká kniha nesmyslů, hrátky s češtinou, vlastní tvorba.

(6.– 9.  třída)

 

SCI-FI A FANTASY LITERATURA

Vymezení pojmů a žánrů, seznámení s klasikou, reálie, asociace, tvorba příběhu.

(6.– 9.  třída)

 

S ČEŠTINOU VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ

Metody pro tvorbu výpisků, tvoření otázek a klíčových slov, vyjadřovací schopnosti, myšlenková mapa.

(6.– 9.  třída)

 

Výtvarka

Praktická dvouhodinovka dětem umožní vyzkoušet si novou méně známou výtvarnou techniku. Vyrábění lze tématicky zaměřit např. na Vánoce, Velikonoce, Den matek, aj.

 

Materiál k vyrábění je ze zásob knihovny, nůžky a lepidla (případně pastelky) si přineste s sebou.

 

Výtvarka je pro děti od 3. třídy. Výbíráme příspěvek na materiál 20,- Kč na žáka.

 

Vybrat si můžete z těchto témat:

 

TEA BAG FOLDING

vyrábění hvězd z čajových sáčků – vyžaduje přesné stříhání, skládání a lepení

 

DECOUPAGE

ubrousková technika – vyžaduje zvládnutou práci s nůžkami a lepidlem

 

SCRAPBOOK

dekorování výrobků razítky a papírovými komponenty, vyrábění různých krabiček nebo přáníček

 

ZÁHÁDKY

kreslení vymyšlených fantastických bytostí na motivy knihy Petra Nikla; pastelky s sebou!

 

KOLÁŽ

různá témata – vyžaduje zvládnutou práci s nůžkami a lepidlem.

 

PROJEKTOVÉ DNY

Nabízíme základním školám spolupráci v rámci projektových dnů v souladu se šablonami MAS. Program trvá čtyři vyučovací hodiny a střídá mnoho různých úkolů, pomůcek, rekvizit, her a aktivit na dané téma. Pro projektové dny pro I. stupeň ZŠ upravujeme některé programy z naší nabídky, např. Z pohádky do pohádky, Zákeřné keře, Dopisy od Felixe, Trénování paměti, a další.