Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

19.11. od 15 hod. - Předčítáme dětem

Aktualita
17.9.2015

I v letošním školním roce pokračujeme v tradici pravidelného čtvrtečního předčítání dětem z 1 - 3. tříd.

Předčítání má za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Děti bude totiž psaný text provázet celý život, proto je potřeba, aby se již od počátku učily schopnosti mu dobře porozumět a uměly ho správně využít.

Předčítání je proloženo hádankami s knižní tematikou, kvízy a zábavnými úkoly, kreslením a hrami, které obohacují slovní zásobu a prohlubují čtenářskou gramotnost dětí.

 

Hodinka předčítání se koná každý týden (kromě prázdnin), takže dále pokračujeme 26.11., 3.12., 10.12. 17.12....


Poznámka: děti, které chodí do družiny, převádí do knihovny knihovnice (v družině je však nutné odevzdat lístek, že rodiče s odchodem dítěte souhlasí). Za odchod dítěte po skončení programu v 16 hod. zodpovídají rodiče (předem se s dítětem domluví, zda ho vyzvednou a nebo zda může jít samo domů, knihovnice toto nekontrolují).

 

 

Zpět