Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Čtenářské hodinky pro 1. třídy

Aktualita
4.1.2017

Zveme všechny prvňáčky na pravidelnou čtenářskou hodinku pro začínající školáky. Čtenářské hodinky mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení.

 

Děti v první třídě začínají číst a psaný text (nejen v knihách) je poté bude provázet celý život. Proto je potřeba, aby se již od počátku učily schopnosti textu dobře porozumět a uměly ho správně využít.

Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.

 

Termíny čtenářských hodinek v I. pololetí 2017:

úterý 3. ledna od 15 do 16 hod.

úterý 7. února od 15 do 16 hod.

úterý 14. března od 15 do 16 hod.

úterý 4. dubna od 15 do 16 hod.

úterý 2. května od 15 do 16 hod.

úterý 6. června od 15 do 16 hod.

 

Poznámka: děti, které chodí do družiny, převádí do knihovny knihovnice (v družině je však nutné odevzdat lístek, že rodiče s odchodem dítěte souhlasí). Za odchod dítěte po skončení programu zodpovídají rodiče (předem se s dítětem domluví, zda ho vyzvednou a nebo zda může jít samo domů, knihovnice toto nekontrolují).

Zpět