Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Čtenářské hodinky pro prvňáčky a Předčítáme dětem

Aktualita
24.8.2016

I v tomto školním roce pokračujeme v tradičních akcích pro malé čtenáře, které je vedou ke zdokonalování čtenářských dovedností a prohlubují jejich zájem o četbu.

 

Opět připravujeme čtenářské hodinky pro žáky I. tříd, jež mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení.

Děti v první třídě začínají číst a psaný text (nejen v knihách) je poté bude provázet celý život. Proto je potřeba, aby se již od počátku učily schopnosti textu dobře porozumět a uměly ho správně využít.

Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.

Termíny čtenářských hodinek do konce roku 2016:

úterý 4. října od 15 do 16 hod.

úterý 1. listopadu od 15 do 16 hod.

úterý 6. prosince od 15 do 16 hod.

 

Nejen prvňáčci, ale i ostatní děti z prvního stupně ZŠ mohou každý týden chodit na cyklus Předčítáme dětem.

Čteme z oblíbených dětských knih známých autorů, četbu zpestřujeme plněním soutěžnícj úkolů, malováním, herními aktivitami apod.

První předčítání se koná ve čtvrtek 6. října od 15 do 15.45 hod. a poté pokračujeme každý čtvrtek vyjma školních prázdnin a státních svátků.

 

Poznámka: děti, které chodí do družiny, převádí do knihovny knihovnice (v družině je však nutné odevzdat lístek, že rodiče s odchodem dítěte souhlasí). Za odchod dítěte po skončení programu zodpovídají rodiče (předem se s dítětem domluví, zda ho vyzvednou a nebo zda může jít samo domů, knihovnice toto nekontrolují).

Zpět