Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Čtenářské hodinky pro prvňáčky

Aktualita
28.2.2018

Zveme všechny prvňáčky na pravidelnou čtenářskou hodinku pro začínající školáky.

Čtenářské hodinky mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení.

Děti v první třídě začínají číst a psaný text (nejen v knihách) je poté bude provázet celý život. Proto je potřeba, aby se již od počátku učily schopnosti textu dobře porozumět a uměly ho správně využít.

Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.

 

Čtenářské hodinky pro prvňáčky budou v termínech:

  • 6. března - hned po skončení následuje "Posezení nad dobrou knihou": setkání pro rodiče s dětmi, na kterém budou kromě jiného představeny nové dětské knihy a pro nejmenší čtenáře
  • 3. dubna
  • 15. května
  • 5. června

Poznámka: děti, které chodí do družiny, převádí do knihovny knihovnice (v družině je však nutné odevzdat lístek, že rodiče s odchodem dítěte souhlasí). Za odchod dítěte po skončení programu v 16 hod. zodpovídají rodiče (předem se s dítětem domluví, zda ho vyzvednou a nebo zda může jít samo domů, knihovnice toto nekontrolují).

 

 

Zpět