Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Čtenářské hodinky pro prvňáčky

Aktualita
6.10.2022

Čtenářské hodinky mají za cíl zábavnou formou motivovat děti ke čtení a vést k zájmu o knihy.

Děti se v první třídě učí číst a psaný text (nejen v knihách) je poté bude provázet celý život. Proto je potřeba, aby se již od počátku učily schopnosti textu dobře porozumět a uměly ho správně využít. Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, pracovních listů, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a posilují kreativní myšlení. 

 

Každá čtenářská hodinka je připravena na určité téma. Na prvňáčky ještě čeká např. podzimní, zasněžená, komiksová, rozkvetlá nebo prázdninová čtenářská hodinka.

 

Na první čtenářské hodince – pohádkové – děti dostávají čtenářský deník Škola naruby, který podporuje společné čtení rodičů a dětí. Rodiče do něj zapisují, co společně s dětmi doma čtou, a děti jim za čtení dají známku a nakreslí obrázek. Na příští čtenářské hodince spočítáme zápisy a nejvíce čtoucí rodiny dostanou záložku nejlepšího čtenáře za uplynulý měsíc. Na konci školního roku majitele nejvíce záložek odměníme knihami.

 

Zapojit se do čtenářských hodinek je možné kdykoliv během roku. Podmínkou není ani mít průkazku do knihovny.

 

Termíny čtenářských hodinek pro 1. třídy do konce roku 2022:

 

3. října - 1. třídy ZŠ 28. října 581

4. října - 1. třídy ZŠ Nádražní 743

 

7. listopadu - 1. třídy ZŠ 28. října 581

8. listopadu - 1. třídy ZŠ Nádražní 743

 

12. prosince - 1. třídy ZŠ 28. října 581

13. prosince - 1. třídy ZŠ Nádražní 743

 

Čtenářské hodinky začínají vždy 15 hod. a končí v 16 hod.

 

Poznámka:

Děti, které chodí do družiny, převádí do knihovny knihovnice (v družině je však nutné odevzdat lístek, že rodiče s odchodem dítěte souhlasí). Za odchod dítěte po skončení programu zodpovídají rodiče (předem se s dítětem domluví, zda ho vyzvednou a nebo zda může jít samo domů, knihovnice toto nekontrolují).

 

Čtenářskými hodinkami se zároveň zapojujeme do celostátního projektu Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetemcz

 

 

                                                         

Čtenářské hodinky pro prvňáčky
Zpět