Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

KNIHOVNA ZÍSKALA OCENĚNÍ!

Aktualita
25.3.2015

V úterý 15. října 2013 proběhl v sále J. Kašpara v budově obnovené reálky v Pardubicích slavnostní večer, při kterém Krajská knihovna v Pardubicích předávala ocenění nejlépe pracujícím knihovnám Pardubického kraje.
Tento akt se letos konal poprvé a naše knihovna měla tu čest, že byla hned v premiérovém roce navržena k ocenění. Velmi nás to potěšilo i z toho důvodu, že se jedná o profesní zhodnocení úrovně naší práce. Ocenění je i výsledkem dlouhodobé snahy celého našeho malého kolektivu poskytovat čtenářům i ostatním občanům Žamberka co nejlepší služby jak v knihovnické, tak i kulturní a vzdělávací oblasti.


Slavnostního aktu se účastnila náměstkyně hejtmana Ing. Jana Pernicová, která kromě práce oceňovaných knihoven vyzdvihla i zásluhy vedení měst a obcí, jež své knihovny podporují a uvědomují si jejich význam pro kulturní i komunitní život obcí.


Cenu jsme přebírali spolu s p. starostou Jiřím Dytrtem z rukou ředitelky Krajské knihovny v Pardubicích Bc. Radomíry Kodetové, jejíž pozitivní zhodnocení naší práce nás také velmi potěšilo. Je však současně závazkem do budoucna – určitě neusneme na vavřínech a dál budeme dělat vše pro to, aby s našimi službami byli čtenáři i ostatní uživatelé spokojeni.

KNIHOVNA ZÍSKALA OCENĚNÍ!
Zpět