Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Aktualita
1.5.2023

Srdečně zveme prvňáčky, jejich učitele, rodiče, prarodiče a další příznivce na tradiční slavnostní pasování na čtenáře.

 

Program pro každou třídu trvá jednu vyučovací hodinu. Po splnění "literárních" úkolů děti složí Slib čtenáře do rukou p. starosty a dostanou na památku knihu z projektu Knížka pro prvňáčka.

 

Jako vstupenku děti přinášejí nakreslené obrázky s jejich oblíbenými knižními hrdiny. Z obrázků je pak uspořádána výstava, kterou je možné přes prázdniny v knihovně navštívit.

 

Budou-li se pasování chtít zúčastnit rodiče či další příznivci dětí, je nutné, aby se informovali v knihovně, nebo u p. učitelky, v kolik hodin přichází třída jejich prvňáčka na řadu.

 

Zpět