Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Soutěž KAMARÁDKA KNIHOVNA

Aktualita
2.6.2017

            Po získání ocenění Pardubického kraje v r. 2013 a vítězství v soutěži Lovci perel v témže roce se letos naše knihovna dočkala dalšího velkého úspěchu.

 

            Koncem roku 2016 jsme s kolegyněmi podaly přihlášku do celostátní soutěže Kamarádka knihovna, která byla vyhlášena s cílem zhodnotit úroveň dětských oddělení veřejných knihoven a konala se již pošesté (pokaždé s odstupem několika let), vždy pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

 

            Mezi hlavní soutěžní kritéria patří např. spokojenost dětí s knihovnou (děti hodnotí knihovnu formou známek na vysvědčení), nabídka školních i mimoškolních programů a akcí pro děti, procento registrovaných dětských čtenářů a další ukazatele. U knihoven, které na základě těchto kritérií postoupí do užšího kola, se hodnotí ještě další parametry, např. webové stránky knihoven, spolupráce se školami a dalšími partnery a další. Toto hodnocení probíhá při návštěvě dané knihovny. Hodnotitelská komise má pět členů, je v ní zástupce za Národní knihovnu ČR, zástupce Svazu knihovníků atd.

 

            Jaké bylo naše překvapení, když nám začátkem května přišla zpráva, že jsme postoupili do užšího kola a že se tedy máme na návštěvu komisařů připravit. Ta pak proběhla 24. května a hodnotitelé byli velmi důkladní a zvídaví.

 

            Ale dva dny po návštěvě nám přišla pozvánka na finále a slavnostní vyhlašování výsledků v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

 

            Už sama účast ve finále pro nás byla velkým úspěchem a o to víc jsme byly překvapeny, když naše dětské oddělení bylo vyhlášeno na 2. místě v České republice v kategorii knihoven z měst s 5 - 14 tis. obyvateli.

 

            Radost z úspěchu máme velkou a současně je pro nás povzbuzením do další práce a do určité míry i závazkem, protože péče o dětské čtenáře je činnost neustále se vyvíjející.

 

            Je třeba poděkovat všem, kteří na skvělém umístění mají svou zásluhu - dětem, bez jejichž zájmu o čtení a knihovnické aktivity by se dětské oddělení neobešlo (a navíc pro nás vyplnily na čtyři sta vysvědčení), pedagogům, kteří s žáky všeho věku do knihovny docházejí a na akcích knihovny s námi spolupracují, rodičům, kteří děti ve čtení podporují a vůbec všem, kteří s námi spolupracují a na naší práci se spolupodílejí.

 

            A zvláštní poděkování patří kolegyni Martině Wilhelmové, která se práci s dětmi a knihami věnuje s nadšením a velkým nasazením a současně velmi profesionálně a na našem výsledku má neocenitelnou zásluhu.

 

            Jistě jsou knihovny s větším dětským oddělením, případně s lepším vybavením. Ale jsme velmi hrdé na to, že co se týká služeb a práce s dětmi, můžeme v Žamberku nabídnout jedno z nejlepších pracovišť v republice.

 

Soutěž KAMARÁDKA KNIHOVNA
Soutěž KAMARÁDKA KNIHOVNA
Soutěž KAMARÁDKA KNIHOVNA
Soutěž KAMARÁDKA KNIHOVNA
Zpět