Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ KNIHOVNY V LOVCÍCH PEREL

Aktualita
25.3.2015

Co jsou Lovci perel? Jedná se o celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové, Univerzitou Hradec Králové a východočeským Klubem dětských knihoven v rámci projektu Littera a probíhá formou hry. Děti si v knihovně mohly vybrat z více než 200 titulů knih označených jako perlorodky. Při půjčování k nim dostaly domů hrací kartu s otázkami k ději. Za správně vyplněnou kartu pak získaly perlu. Šňůry perel označené jmény lovců jsou vystaveny celý školní rok v knihovně a po ukončení hry je děti dostanou domů.

 

Cílem projektu je zábavnou formou motivovat děti k četbě, naučit je práci s textem a informacemi a testování čtenářské gramotnosti. Soutěž se rozběhla v říjnu a od prvních dnů získala pozornost dětských čtenářů. K 31.5.2013 byla soutěž ukončena a perly sečteny.

 

V naší knihovně se soutěže zúčastnilo 79 dětí, které „nalovily“ celkem 1033 perel. Vítězové z každé knihovny byli pozváni na slavnostní celorepublikové vyhlášení výsledků, které 18.6. v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Naši knihovnu reprezentovaly vítězky Ester Pinchas ze 7. třídy a Karolínka Vomáčková ze 2. třídy. Žamberská knihovna s 1033 rozdanými perlami se stala celorepublikovým vítězem a Ester Pinchas s nasbíranými 165 perlami absolutní vítězkou!

 

V konkurenci cca padesáti (zpravidla větších) knihoven jsme tedy byli v tomto projektu maximálně úspěšní. I když pro malou knihovnu, jako je naše, je účast časově i organizačně náročná, určitě se zapojíme i v dalším ročníku. Fotografie z předávání cen v Hradci Králové i z vyhlášení výsledků v naší knihovně najdete ve fotogalerii.

Zpět