Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2010

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Žamberská knihovna prožila v tomto roce již svoji 94. sezonu - založena byla už v r. 1916 pod názvem „Husova veřejná knihovna“. Během těchto let došlo k mnohým změnám a loňský rok nebyl výjimkou: k 30. červnu byla po několika letech ukončena činnost knihovny jako organizační složky města a Městská knihovna Žamberk se stala příspěvkovou organizací. Pro knihovnu to znamená více samostatnosti, ale i s tím spojených povinností a odpovědnosti.

 

Několik statistických čísel o činnosti knihovny v roce 2010:

 

Stav knihovního fondu byl ke konci roku 53 350 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Během roku se zaregistrovalo 1 249 čtenářů, z toho 370 ve věku do 15 let. Je to o 23 čtenářů více než v roce předešlém.

 

Knihovnu fyzicky navštívilo 20 213 návštěvníků a dalších téměř dva tisíce čtenářů ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

 

Počet výpůjček v roce 2010 činil celkem 64 086, zvtoho 51 596 bylo knih a 12 490 periodik. V kategorii knih dosáhl počet výpůjček beletrie pro dospělé 31 478 a beletrie pro děti 8 021, počet výpůjček naučné literatury pro dospělé byl 10 160 a pro děti 1 937. V meziročním srovnání poklesl počet výpůjček naučné literatury pro dospělé i mládež (tendence vyhledávat odborné informace vedle knih i ve stále větší míře na internetu). Naopak vzrostla četba beletrie pro děti i dospělé, což je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

 

Celkem bylo v roce 2010 použito na rozšíření výpůjčního fondu 288 tis. Kč, z toho na nákup knih 238 tis. Kč a na nákup periodik 50 tis. Kč. Rozšíření knihovního fondu je téměř shodné s předchozím rokem, bylo zakoupeno 1 424 nových publikací.

 

V roce 2010 bylo uspořádáno 9 besed, nejvyšší návštěvnost byla na besedě o para výsadku Barium, dále na besedě se spisovateli M. Duškem, E. Trojanem, V. Kopeckou a výtvarnicí M. Kulhavou, úspěšná byla také přednáška vedoucího katedry filozofie Univerzity Pardubice o základních otázkách filosofie, cestopisná přednáška o plachtění v Austrálii, přednášky Českého červeného kříže, dvě besedy o čínské medicíně atd. V čítárně knihovny byly v průběhu roku uspořádány čtyři výstavy: „Jaro je tady“ – výstava prací dětí MŠ, následovala výstava k výročí vzniku MŠ Sluníčko, dále výstava prací výtvarnice a knižní ilustrátorky Martiny Kulhavé a poslední v loňském roce byla výstava žamberského výtvarníka Zdeňka Krejčího. Dále v knihovně proběhl celodenní vzdělávací a prožitkový seminář na téma rodinných konstelací a seminář o mediaci a úloze mediátora. Během roku uspořádala knihovna pro místní školy desítky bibliografických hodin spojených se zábavnou formou výuky – např. Hádej, hádej hadači, Povídání o pejskovi a kočičce, Den Země, Povídání o Andersenovi apod., připravila např. i výukový a zábavní program pro družební návštěvu z Woerdenu (Holandsko).

 

Městská knihovna plní i další funkce: vyřídila kupř. 94 požadavků na meziknihovní výpůjční službu (dle požadavků čtenářů vyhledání požadovaných publikací v jiné knihovně a jejich obstarání), což je téměř stoprocentní nárůst oproti r. 2009. Pomáhá se získáváním studijních materiálů, obstarává informace pro badatele atd. Knihovna se v roce 2010 také stala jedním z koordinátorů celostátní kampaně „Celé Česko čte dětem“.

 

Knihovna stejně jako v minulých letech zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí.

 

Zpět