Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2011

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Knihovna hospodařila v roce 2011 s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 721 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 234 722 Kč.

 

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře, 50 Kč za registraci dětského čtenáře, 3 Kč za prodloužení každé výpůjčky po uplynutí čtyřtýdenní výpůjční lhůty.

Celkem bylo v roce 2011 použito na rozšíření výpůjčního fondu 301 945 Kč, z toho na nákup knih 261 678 Kč a na nákup periodik 40 267 Kč.

 

Rozšíření knihovního fondu bylo větší než v minulém roce, celkem bylo zakoupeno  1 649 (v roce 2010 1 424) nových publikací. Vyřazeno bylo 2 234 zastaralých či poničených knih. Knihovna odebírá na 90 titulů periodik.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 52 765 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Zaregistrováno bylo během roku 1 366 čtenářů, z toho 422 ve věku do 15 let. Je to o 117 čtenářů více než v roce předešlém. Registrovanými čtenáři je více jak 22 % obyvatel města a okolí.

 

Knihovna fyzicky zaznamenala 21 319 návštěv (nárůst o 1 106 oproti roku 2010) a další téměř tři tisíce čtenářů ji navštívily virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v  roce 2011 činil celkem 65 084 (vloni 64 086), z toho 53 034 (vloni 51 596) bylo knih a 12 050 (vloni 12 490) periodik. V kategorii knih stoupl počet výpůjček beletrie pro dospělé na 31 805 (vloni 31 478) a beletrie pro děti na 9 108 (vloni 8 021), klesl naopak počet výpůjček naučné literatury pro dospělé na 9 951 (vloni 10 160), ale stoupl počet výpůjček naučné literatury pro děti na 2 170 (vloni 1 937). Meziroční nárůst četby knih pro děti i dospělé je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

 

Knihovna v loňském roce zajišťovala také tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních.

Důležitou činností knihovny je podíl na vzdělávacím, výchovném a kulturním životě města. V roce 2011 v knihovně proběhlo na stovku kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám oslavy 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, kde knihovna byla i jedním ze spolutvůrců vzniklé publikace, dále např. beseda s editorem sci-fi literatury Ondřejem Jirešem, beseda se začínající spisovatelkou Klárou Podobovou, besedy pořádané ve spolupráci s Dámským klubem, Českým červeným křížem atd.

 

Podstatně více než dříve se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně jsme zavedli pravidelné čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku a pro děti organizujeme i mnoho jednorázových akcí, např. Pirátské dopoledne  knihovně, Středověké dopoledne v knihovně, akce ke Dni pro dětskou knihu – Za pohádku pohádka, Předvánoční burza nápadů, atd. Celkem se vloni uskutečnilo 34 akcí pro děti a dospělé.

 

V čítárně i v ostatních prostorách knihovny jsme během roku připravili 11 výstav – kresby a malby žamberského výtvarníka Zdendy Krejčího, háčkovaná krajka M. Matyášové, olejomalby Jarmily Matyášové, výstava k 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, dětská výstava oblíbených pohádkových postav, letní výstava Putování s Felixem, výstavka ke knize „Tam kde žijí divočiny“, výstava souborů a figurek z kukuřičného šustí, výstava obrázků ke knize „Lichožrouti“, výstava výrobků z přírodnin – Domeček pro Kukyho a výstava perníčků z dílny Česká řemesla.

 

Rozšířili jsme nabídku pro školy a máme pro každý ročník ZŠ i pro předškoláky připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Vloni proběhlo celkem 56 vzdělávacích hodin pro školy.

 

V roce 2011 jsme rozšířili také některé služby – například o čekajících rezervacích dostávají čtenáři informační e-mail, v knihovně jsou neustále k dispozici nejnovější čísla týdeníků pro prezenční výpůjčky a knihovní fond jsme rozšířili o půjčování audioknih.

 

Zpět